Poslední změny na Praha4D.net

Nazvat tuto sekci jako „novinky“ by bylo poněkud odvážné. Přesto se čas od času i na těchto stránkách objeví něco nového.

prosinec 2019 PF 2020
listopad 2019 Tématický text k pražské obecní plynárně na Žižkově s ukázkami právě dokončeného pracovního 3D modelu plynárny
srpen 2019 Pracovní 3D model Letenské pláně
prosinec 2018 PF 2019
březen 2018 Pracovní 3D model Ústředních jatek v Holešovických
prosinec 2017 PF 2018
prosinec 2017 Pracovní 3D model okolí dnešní stanice Vltavská
říjen 2017 Pracovní 3D model plynárny v Holešovicích
březen 2017 Pracovní 3D modely vybraných pražských bran a opevnění
prosinec 2016 PF 2017