OKAP
Online katalog anotací plánů Prahy
Zahrnuté fondy a počty položek
V katalogu je aktuálně zaindexováno položek.

Archivy a fondy

V průběhu let byly v nejrůznějších archivech procházeny fondy, u kterých se dalo očekávat, že mohou obsahovat materiály relevantní k zájmové oblasti virtuálního modelu Praha4D.

V současné době jsou v online katalogu anotace materiálů z těchto archivů:
Archiv Zkratka Položek Stav
Archiv Českých drah, Libeň§ AČD 95 %
Archiv hlavního města Prahy AHMP 70 %
Národní archiv NA 50 %
Österreichisches Staatsarchiv, Wien ÖStA 90 %
Státní oblastní archiv, Praha SOA 100 %
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru ÚAZK 100 %
Útvar rozvoje města/Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy IPR 100 %
Vojenský historický archiv VHA 100 %
§Fondy byly v roce 2015 předány do SOA Praha, ale v tomto katalogu jsou i nadále uváděny samostatně.

V SOA Praha relevantní materiály zatím nalezeny pouze ve fondu Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, 1628-1945 (Ringhoffer).

Rozsah zpracování fondů

AČD

Fond Zkratka Položek Stav
Buštěhradská dráha, 1854–1923 BEB 99 %
Česká severní dráha, 1866–1882 BNB 99 %
Oblastní ředitelství Praha, 1950–1952 OŘP 95 %
Pražsko-duchcovská dráha, 1871–1892 PDE 99 %
Rakouská severozápadní dráha, 1870–1909 ÖNWB 95 %
Ředitelství státních drah Praha, 1884–1949 ŘSD 95 %
Sbírka historických železničních normálií a plánů SHŽNP 95 %
Severní státní dráha, 1845–1855 ÖNB 95 %
Severozápadní dráha, 1962–1988 SZD 95 %
Severozápadní dráha, Sbírka 1 – dislokace, 1966–1988 SZDSB1 95 %
Správa dráhy v Praze, 1953–1962 SD 95 %

AHMP

Fond Zkratka Položek Stav
Archiv obce Holešovice-Bubny, 1850–1884 AOP-Holešovice 100 %
Magistrát I., Hlavní spisovna, odd. B, 1784–1920 MagI-HS-B 95 %
Magistrát I., Hlavní spisovna, odd. D, 1784–1920 MagI-HS-D 50 %
Magistrát I., Hlavní spisovna, odd. K, 1784–1920 MagI-HS-K 100 %
Magistrát I., referát I.A, hospodářský, 1921–1948 MagI_Ia 1 %
Magistrát II., Technické presidium MagII_TechPres 1 %
Národní výbor Praha (ÚNV), Stavební odbor 1946–1986, NVP_SO 1 %
Okresní správa politická Karlín, 1850–1927 Okres-Karlín 90 %
Památkový sbor (Soupisná komise – Vanderlind) SKV 1 %
Sbírka map a plánů SMP 90 %
Sbírka rukopisů RKP  95 %

Z těchto fondů jsou zatím zpracovávány převážně pouze materiály odkazované v kolonce Související materiál v katalogu Sbírky map a plánů.

NA

Fond Zkratka Položek Stav
České místodržitelství Praha – všeobecné, 1856–1913 ČM-V 50 %
Generální inspekce rakouských drah, 1888–1918 GI-R 90 %
Ministerstvo dopravy I, 1948–1953 MD-I 70 %
Ministerstvo dopravy II, Praha, 1953–1960 MD-II 80 %
Ministerstvo veřejných prací, Praha, 1918–1942 MVP 30 %
Ministerstvo železnic I, 1918–1945, MŽ-I 50 %
Ministerstvo železnic (Vídeň), 1896–1918 MŽ-R 50 %
Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze, 1903–1949 GŘVC 50 %
Ředitelství pro stavbu vodních cest Vídeň, 1901–1918 ŘVC-R 99 %
Ředitelství pro tratě bývalých Státních drah, 1854–1918 ŘSSD-R 10 %
Ředitelství pro tratě Severozápadní dráhy, 1868–1918 ŘSD-R 10 %
Sbírka map a plánů, 16. až 20. století SMP 30 %
Staniční kroniky Staniční kroniky 90 %
Svaz závodní protiletecké obrany, 1940–1945 SZPO 99 %
Zemský výbor – železniční oddělení, 1894–1925 ZV-ŽO 30 %

NA, 1. oddělení

Fond Zkratka Položek Stav
České gubernium 1748-1850, odd. Publicum CG-Publicum 5 %
Katastrální mapy – reambulované, 1826–1843 KM-Reamb 99 %
Stabilní katastr – Indikační skizzy, 1826–1843 SK-IS 100 %
Stabilní katastr – Staré katastrální mapy A, 1826–1895 StKM-A 95 %
Stabilní katastr – Staré katastrální mapy B, 1826–1895 StKM-B 95 %
Sbírka map a plánů, 1. oddělení, 16. až 20. století MH-MP 30 %

ÖStA

Fond Zkratka Položek Stav
Generalinspektion der Österreichischen Eisenbahnen, 1862–1919, planová sbírka GIW 99 %
AVA Karten und Plansammlung II, 1848–1918 AVA-KARTEN2 30 %
AVA Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten, 1849–1859 AVA-MinHandel-IIIB 5 %
AVA Verkehr, Bestandsgruppe Verkehr, Verzeichnis der Historischen-Plansammlung AVA-HPLAN 50 %
AVA Verkehr, Böhmische Westbahn, 1860-1896 AVA-BWB 3 %
AVA Verkehr, Kaiser Franz Josef-Bahn, 1867–1887 AVA-KFJB 60 %
AVA Verkehr, Österreichs-Ungarische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft, 1855-1909 AVA-StEG 1 %

SOA

Fond Zkratka Položek Stav
Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, 1628-1945 Ringhoffer 99 %

ÚAZK

Fond Zkratka Položek Stav
Originální mapy stabilního katastru 1:2880, 1824–1843 B2-a-4 100 %
Otisky katastrálních map 1:2880, 1865–1959 B2-a-13 100 %
Katastrální mapy 1:2880 evidenční, 1826–1956 B2-a-14 100 %
Otisky originálních map nově zaměřených 1:1440, 1:720, 1:2500, 1:1250, 1:2000, 1:1000 B2-a-16 100 %
Praha, S-JTSK, 1:1000, 1946 B3-3-6068 100 %
Reambulace král. hl. města Prahy, 1917 RKHMP 100 %
Sbírka II-3, Plány měst SPM-II-3 100 %
Státní mapa odvozená, 1:5000 SMO5 100 %

ÚRM/IPR Praha

Fond Zkratka Položek Stav
Ortofotomapy, 1938–2000 Ortofoto 100 %
Technická mapa Prahy Mapy 100 %

VHA

Fond Zkratka Položek Stav
Sbírka plánů opevnění a jiných vojenských objektů v Praze a okolí, 1680–1954 SPOP 99 %
Vojenské stavební úřady, Vojenské stavební oddělení sboru č. 8 (Praha), 1837–1918 8KK-BA 99 %
Vojenské stavební úřady, Vojenské stavební ředitelství Praha, 1707–1911 BDPraha 99 %
Vojenské stavební úřady, Fortifikační obvodní ředitelství Praha, 1858–1861 FDDPraha 99 %
Vojenské stavební úřady, Fortifikační místní ředitelství (pozdější ženijní ředitelství) Praha, 1780–1913 GDPraha 99 %