Praha4D © M. Šimůnek

Virtuální model Prahy zaměřený na historii

Prohlížíte si stránky o modelu Prahy, který se pomocí virtuální reality snaží zobrazit Prahu a její historii. Dlouhodobým cílem je zobrazit jak Prahu současnou, tak i její různé dřívější podoby. V maximální verzi bude model obsahovat urbanistický vývoj Prahy od založení Nového Města po současnost, v různých ročních obdobích a denní/noční době. Součástí modelu jsou i pohybující se dopravní prostředky (tramvaje, vlaky, auta...) vždy podle reálií dané doby.

Model vzniká ve volném čase. Věnuji se mu tak, jak mi ostatní povinnosti dovolí a aby mě práce bavila. Dokonce není ani nezbytně nutné model dokončit, protože samotná práce na něm je velmi zajímavá.

Různorodým činnostem souvisejícím s prací na modelu je věnována celá samostatná sekce Pohled do kuchyně.

Pracovní 3D modely

Kromě dlouhodobého shromažďování podkladů je aktuálně nejvíce času věnováno přípravě pracovních 3D modelů. Jejich smyslem není znázornění naprosto realistické podoby, ale získání přesných rozměrů budov a staveb. Rozměry jsou následně použity pro georeferencování dalších fotografií.

K některým pracovním modelům byly sepsány i tématické texty popisující nejen modelované objekty, ale i způsob vytváření modelu.

Videotéka

Postupně vznikající soubor videí z různých etap práce na virtuálním modelu.

Pohled do kuchyně

Pohled pod pokličku přípravy virtuálního model – od sběru podkladů, přes jejich zpracovávání až k jejich využití pro vlastní modelování.

Kvíz

Jako vedlejší produkt přípravy historických podkladů vzniká postupně tento kvíz s pražskou tématikou.

Fotogalerie současné Prahy

Pro vytvoření 3D modelu je také nutné nashromáždit co největší množství fotografií současného stavu (řádově statisíce). Mimo těchto technických fotografií pro dokumentační účely se někdy podaří i „normální” fotografie Prahy.

Poděkování a použité zdroje

Poděkování a použité zdroje

Starší obrazové ukázky

Následující obrazové ukázky byly vytvořeny před rokem 2009. Jsou výsledkem jedné z prvních etap práce na modelu a je třeba se na ně dívat vzhledem skrze tehdejší technické možnosti i dovedenosti autora.

Obrázové ukázky jsou rozděleny do témat.

Umělecká galerie

Ve zvláštní sekci Umělecká galerie je naznačena možnost dalšího zpracování obrázků.

Přehlídka modelů

V sekci Přehlídka modelů jsou videa a obrázky samostatných modelů budov, dopravních prostředků a také menších staveb a objektů, které jsou však důležitou součástí modelu.


Motto

„Ukazuji Prahu, jak já ji vidím. Nebo lépe řečeno — takovou, jakou bych ji rád měl. Vždy si přeji, aby to byla Praha každým svým kamenem, aby byla svá ve všech detailech — tedy odlišná od jiných měst.”

Karel Plicka (1894-1987)
etnograf, filmař, hudebník a také fotograf (nejen Prahy)

Život je jako archivní krabice – člověk nikdy neví, na co narazí.

neznámý badatel

NE ruské agresi.

Podporuji iniciativu web4ukrajina