Virtuální model Prahy zaměřený na historii

Prohlížíte si stránky o modelu Prahy, který se pomocí virtuální reality snaží zobrazit Prahu a její historii. Dlouhodobým cílem je zobrazit jak Prahu současnou, tak i její různé dřívější podoby. V maximální verzi bude model obsahovat urbanistický vývoj Prahy od založení Nového Města po současnost, v různých ročních obdobích a denní/noční době. Součástí modelu jsou i pohybující se dopravní prostředky (tramvaje, vlaky, auta...) vždy podle reálií dané doby.

Model vzniká ve volném čase. Věnuji se mu tak, jak mi ostatní povinnosti dovolí a aby mě práce bavila. Dokonce není ani nezbytně nutné model dokončit, protože samotná práce na něm je velmi zajímavá. Různorodým činnostem souvisejícím s prací na modelu je věnována celá samostatná sekce Pohled do kuchyně.

Z technických důvodů mohou být na těchto stránkách umístěny pouze „fotografie” pořízené v aplikaci. A připojeno je několik videosekvencí ve velmi nízkém rozlišení.

Pracovní 3D modely

Kromě dlouhodobého shromažďování podkladů je aktuálně nejvíce času věnováno přípravě pracovních 3D modelů. Jejich smyslem není zachycení naprosto realistické podoby, ale získání přesných rozměrů budov a staveb. Rozměry jsou následně použity pro georeferencování dalších fotografií.

Pro některé pracovní modely byly vytvořeny i tématické texty popisující nejen modelované objekty, ale i způsob vytváření modelu.

Starší obrazové ukázky

Obrázové ukázky jsou rozděleny do témat.

Umělecká galerie

Ve zvláštní sekci Umělecká galerie je naznačena možnost dalšího zpracování obrázků.

Videotéka

Několik video-sekvencí by mělo přiblížit možnosti pohybu po virtuálním městě a také jeho oživení pohybujícími se dopravními prostředky.

Přehlídka modelů

V sekci Přehlídka modelů jsou videa a obrázky samostatných modelů budov, dopravních prostředků a také menších staveb a objektů, které jsou však důležitou součástí modelu.

Pohled do kuchyně

Pohled pod pokličku přípravy virtuálního model – ukázky modelování i přípravy podkladů.

Kvíz

Jako vedlejší produkt přípravy historických podkladů vzniká postupně tento kvíz s pražskou tématikou.

Fotogalerie současné Prahy

Pro vytvoření 3D modelu je také nutné nashromáždit co největší množství fotografií současného stavu (řádově statisíce). Mimo těchto technických fotografií pro dokumentační účely se někdy podaří i „normální” fotografie Prahy.

Poděkování a použité zdroje

Další informace na: info {zavináč} praha4d {tečka} net

Motto

„Ukazuji Prahu, jak já ji vidím. Nebo lépe řečeno — takovou, jakou bych ji rád měl. Vždy si přeji, aby to byla Praha každým svým kamenem, aby byla svá ve všech detailech — tedy odlišná od jiných měst.”

Karel Plicka (1894-1987)
etnograf, filmař, hudebník a také fotograf (nejen Prahy)

Život je jako archivní krabice – člověk nikdy neví, co ho čeká.

neznámý badatel

NE ruské agresi.

Podporuji iniciativu web4ukrajina