Pracovní 3D modely

Upozornění: Tento text ještě není dokončený.

Před prací na finálním virtuálním modelu Prahy je třeba vytvořit celou řadu trojrozměrných (hmotových) modelů různých staveb a objektů.

Tyto modely nemají za cíl vypadat realisticky – nejsou pokryty texturou a nemusí obsahovat všechny detaily. Jsou však nezbytným krokem pro zpracování podkladů, zejména pro georeferencování (starých) fotografií. Čím starší je daná fotografie, tím méně na ni lze nalézt identických bodů se současností. Budova mohla být stržena a nahrazena jinou. Na daném místě pak nemusí být ani jeden záchytný bod shodný se součaností.

Pokud však vytvoříme pracovní model věrně zachycující některou z dříve zbouraných staveb, může už najednou být možné některou z takových fotografií georeferencovat, a tudíž zjistit přesně místo jejího pořízení. To následně umožňuje odečíst rozměry na fotografii zachycených objektů, a tím pádem rozšířit pracovní model o další stavbu. A tak stále dokola, čím dál víc do minulosti.

Čím víc fotografií pro dané místo zpracujeme, tím přesnější jsou pracovní modely, a tím přesnější i zjišťování pozice místa pořízení. Někdy se zpřesňování pracovních modelů a pozice pořízení fotografie týká v kruhu stejného pracovního modelu a fotografie. Cílem je dosáhnout stavu, kdy vymodelovaný objekt přesně „sedí“ na všech dostupných fotografiích pořízených z různých úhlů.

Jednotlivé části modelů jsou vytvořeny s různou mírou přesnosti a jistoty ohledně toho, jak věrně zachycují skutečný stav v dané době.

K dispozici jsou ukázky už vytvořených pracovních modelů. Některé z nich byly popsány v tématických textech.

Práce s podklady

Při vytváření pracovních modelů jsou používány všechny dostupné typy podkladů. Protože je jich je obrovské množství, tak musí být přesně a úplně vyhledány všechny, které jsou pro daný model relevantní.

Míra jistoty

Upozornění: Následující text ještě není dokončený a chybí obrázky.

Spolehlivost je dána množstvím a typem podkladů, které jsou při modelování k dispozici. Nejspolehlivěji jsou zákonitě znázorněny stavby a objekty, které se dochovaly do dnešních dnů.

XXX U již nedochovaných staveb a objektů je třeba za prioritní brát fotografie. I na sebelépe zakreslených plánech a výkresech jsou nepřesnosti, zkreslení a někdy vyslovené chyby (a to například i v uváděných kótách). U výkresu není někdy jistota, že jde o finální návrh, podle kterého byla stavba nakonec provedena (a dokonce jestli vůbec byla provedena). Fotografie naproti tomu zachycuje skutečně realizovaný stav.

Budovy a objekty dosud existující jsou vymodelované s vysokou mírou spolehlivosti a na obrázku jsou znázorněny sytě zelenou. Pokud už budova nestojí, ale bylo k dispozici vícero fotografií a z různých úhlů, jsou dané části modelu stále zbarveny do zelena.

Části modelu, kde byly k dispozici pouze stavební výkresy (a maximálně jedna fotografie), jsou zbarveny žlutě až do oranžova. Do červena jsou pak zbarvena místa nebo objekty, pro které nejsou k dispozici dostatečné podklady.

XXXBarevná stupnice spolehlivosti

XXXUkázka plynZizkov, vHlavni

Aplikace DrModel

Upozornění: Následující text ještě není dokončený a chybí obrázky.

XXXVlastní aplikace

 

Vytvořeno: 1. května 2022. Poslední aktualizace: 28. května 2022