Většinu budov ve městě si nelze prohlédnout v dostatečném odstupu nebo dokonce z nadhledu. Proto byla přidána tato sekce, ve které jsou předvedeny samostatné modely budov, ale také dopravních prostředků a dalších objektů vyskytujících se v modelu.

Významné budovy
Dopravní prostředky
Stavby a menší objekty