Poděkování (Credits)

Děkuji všem, kteří pomohli při získávání podkladů nezbytných pro práci na tomto projektu nebo pomohli radou ať již technickou nebo ohledně historických souvislostí.

Děkuji také všem vlastníkům a správcům objektů, kteří umožnili vstup a nafocení areálů za účelem získání potřebné fotodokumentace. Ocenění si zaslouží i všichni, kteří pečují o historicky cenné stavby nebo zachraňují a udržují historické dopravní prostředky.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem archivářům a pracovníkům badatelen dále zmíněných archivů za vstřícnost, ochotu a pomoc při orientaci ve fondech.

Prostor pro tyto stránky poskytl Projekt PinkNet.

Zvláštní poděkování

Panu P. Fialovi a panu Barešovi z Institutu městské informatiky Praha (IMIP) za poskytnutí vybraných vrstev z jednotné digitální mapy Prahy (JDMP).
Paní D. Laštovičkové z Úřadu městské části Praha 3 za možnost okopírování historických fotografií Žižkova z archivu MČ.
Panu R. Homolovi a Klubu fotografů amatérů v Žižkově (KFAŽ) za možnost okopírování historických fotografií Prahy a zejména Žižkova z archivu KFAŽ.
Panu Fr. Kavkovi z Podblanického vědeckotechnického železničního klubu za poskytnutí historického plánu stanice Praha Hlavní nádraží a nádraží Nusle-Vršovice.
Panu Z. Marunovi za cenné rady k železničním vozům, řazení vlaků a železnici obecně a také za možnost okopírování plánů, fotografií a náčrtů z jeho soukromého archivu.
Panu M. Ezechelovi z Úřadu městské části Praha 10 za možnost okopírování historických fotografií Vršovic z archivu MČ.
Panu M. Hupkovi a panu J. Jarešovi za poskytnutí digitálních kopií historických plánů stanice Praha Masarykovo nádraží.
Panu J. Jarešovi za poskytnutí digitálních kopií schémat kolejišť pražských nádraží.
Panu M. Kuciánovi za možnost okopírování historických fotografií z archivu FK Viktoria Žižkov.
Panu A. Štyndlovi za poskytnutí digitálních kopií historických plánů pražských nádraží.
Paní J. Doubkové a panu P. Lastoveckému za poskytnutí digitálních plánů pražských železničních tratí.
Panu K. Mackovi za možnost okopírování fotografií z rodinných alb.
Panu Z. Hrdinovi za možnost okopírování historických plánů pražských nádraží z jeho soukromého archivu.
Panu I. Mahelovi za poskytnutí digitálních kopií fotografií z jeho soukromého archivu.
Panu L. Monzerovi za poskytnutí digitálních kopií map a za možnost nahlížení do elektronického katalogu fotografií v archivu IPR Praha.

Archivy (Archives)

Archiv hlavního města Prahy
České dráhy, archiv Libeň
ČTK, fotobanka
IPR Praha (ÚRM, IMIP)
Národní archiv
Národní muzeum, Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu + archiv
Národní technické muzeum
Österreichisches Staatsarchiv
Pražské vodovody a kanalizace
Státní oblastní archiv v Praze
SUDOP
ÚMČ Praha 2, archiv odboru výstavby
ÚMČ Praha 3, archiv odboru kultury
ÚMČ Praha 10, archiv odboru kultury
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Vojenský historický archiv

Prameny pro historický výzkum
(Historical Resources)

Pro vytvoření modelu v různých historických obdobích je nutné prostudovat velké množství materiálů jak obecně historických, tak i oborově zaměřených (železnice, městská hromadná doprava, dopravní stavby...).

Následuje seznam různých zdrojů, ze kterých bylo čerpáno:

Použité publikace

Archiv hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy: Nové Město pražské 1348 — 1784, Praha, 1998, ISBN: 80-85394-19-7
Augusta, P. (Ed.): Kniha o Praze 2, MILPO, Praha, 1996
Augusta, P. (Ed.): Kniha o Praze 3, MILPO, Praha, 1994
Augusta, P. (Ed.): Nová kniha o Praze 3, MILPO, Praha, 1998
Balšánek, A.: Panorama hradčanské a obmezení výšek na Malé Straně, Praha, 1906
Bartoň, J. a kol.: Praha 4, MČ Praha 4, Praha, 2001, ISBN: 80-86073-69-6
Bass, E.: Křižovatka u Prašné brány, Jan Pohořelý, Praha, 1948
Bellmann, K. (Ed.): Prag und seine Umgebung, Praha, 1901
Bečková, K.: Zmizelá Praha — Nové Město, Schola Ludus — Pragensia, 1998, ISBN: 80-9000668-9-5
Bečková, K.: Zmizelá Praha -- Staré Město, Schola Ludus -- Pragensia, Paseka, 2005, ISBN: 80-902505-4-8
Bek, J.: Atlas lokomotiv — Historické lokomotivy, NADAS, 1978
Bek, J.: Atlas lokomotiv — Lokomotivy let 1860 až 1900, NADAS, 1979
Beran, L.; Valchářová, V. (Ed.): Industriál Prahy 3 — technické stavby a průmyslová architektura, VCPD ČVUT, Praha, 2009
Beran, L.; Valchářová, V. (Ed.): Pražský industriál — technické stavby a průmyslová architektura Prahy, VCPD ČVUT, Praha, 2005
Berger, J., Soukup, V.: Praha očima ptáků, Soukup & David, 2006
Běšínský, V.: Ústřední budova Elektrických podniků hlavního města Prahy, Praha, 1935
Borovička, B., Hrůza, J.: Praha, 1000 let stavby města, Praha, Panorama, 1983
Branald, A.: Pražské promenády, Mladá fronta, 2000
Brantl, K., Rybička, J.: Prag-Dresdner Panorama fuerr Touristen der Eisenbahn und Dampfschifffahrt, 1858, Praha
Broncová, D. (Ed.): Kniha o Praze 7, MILPO, Praha, 1998
Broncová, D. (Ed.): Kniha o Praze 8, MILPO, Praha, 1996
Broncová, D. (Ed.): Praha 2 křížem krážem, MILPO Media, Praha, 2007, ISBN: 978-80-87040-07-2
Broncová, D. (Ed.): Praha 7 křížem krážem, MILPO, Praha, 2004
Brož, J.: Illustrovaný průvodce po Praze a okolí, Praha, 1884
Brož, J. (Ed.): Storchův illustrovaný Průvodce Prahou a okolím, Praha, 190x
Bývalé pražské brány, Praha, 1928
Cibula, V.: Objevujeme Prahu, Albatros, Praha, 1988
c.k. měšťanské ozbrogené sbory pražské: Památka wděčnosti na obnowenj a okrášlenj Karlowa Týna, na dostawenj Beraunského mostu, na dostawenj a zwelebenj předměstj Karljna, na dostavenj řetězowého mostu pražského, silnice Wyšehradské, Chotkowých sadů, Praha, 1841
Čarek, J. a kol.: Ulicemi města Prahy, Praha, Orbis, 1958
Dolenský, J.: Praha ve své slávě i utrpení, Praha, 1903
Doležálek, J.: 110 let jsme energie tohoto města, PRE, 2007
Ederer, A.: Náměstí, trhy a plácky staré Prahy, MILPO MEDIA, Praha, 2002
Ehm, Josef: Praha, Panorama, 1985
Erben, K. J.: Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních král. hl. města Prahy dle nového, starého i nejstaršího číslování, Nakladatelství Fuchs, Praha, 1870
Fischer, J., Fischer, O.: Pražské mosty, Academia, Praha, 1985
FK Viktoria Žižkov 1903 — 2003, červen 2003
František Josef I. v Praze r. 1907, V. Sperakus, Praha, 1907
Foerster, L.: Beschreibende und malerische Darstellung der k. k. österreichischen Staatseisenbahn von Olmütz bis Prag, Wien, 1845
Fojtík, P.: 30 let pražského metra, DPHMP, Praha, 2004
Fojtík, P.; Linert, S.; Prošek, F.: Historie městské hromadné dopravy v Praze, DPHMP, 1995
Fojtík, P.; Linert, S.; Prošek, F.: Historie městské hromadné dopravy v Praze, DPHMP, 2000
Fojtík, P. (Ed.): Zmizelá Praha - Tramvaje a tramvajové tratě - centrum a Holešovice, Paseka, 2010
Fořt, J.: Všeobecná zemská výstava v Praze 1891, hlavní katalog, Praha, 1891
Guth, K., Vojtíšek, V.: Palác hrabat Příchovských Na příkopě v Praze, Praha, 1913
Hanka, J.; Dvořák, F.: Vidět Prahu, J. Spousta, Praha, 1948
Hantich, J.: Guide - Vilímek Prague et ľexposition nationale de 1891, Praha, 1891
Havrda, J.; Herič, R.; Hořejší, J.: Pražské papírny 1837 - 1962, Práce, Praha, 1962
Herain, J.: Vykopané zbytky románské kaple sv. Vavřince na Vyšehradě, Praha, 1904
Herain, J.: Brána Písecká (Ze staré Prahy II), Praha, 1905
Herget: Faksimilie Hergetova plánu, Kartografie Praha, 1991
Herrmann, I., Teige, J., Winter, Z.: Pražské ghetto, Praha, 1902
Hlaváček & Berringer: Smichow — Ein Situations-Tableau mit 3 Verzeichnissen : Im Oktober 1868 : Stadt bei Prag, Praha, 1969
Hlavsa, V.: Praha očima staletí, Orbis Praha, 1960
Hlavsa, V.: Praha očima staletí, Orbis Praha, 1972
Hlavsa, V.: Praha v obrazech Vincence Morstadta, Orbis Praha, 1973
Hons, J.: Velká cesta — čtení o dráze olomoucko-pražské, Nakladatelství Josef Lukasík, 1947
Hons, J.: U kolébky železných drah — Život a dílo Jana Pernera, Dopravní nakladatelství, 1956
Hons, J.: Šťastnou cestu — Vyprávění o pražských nádražích, Orbis, Praha, 1961
Hons, J. a kol.: Čtení o Severní dráze Ferdinandově, NADAS, 1990
Hozák, J.: Technika v životě Pražanů před sto lety, katalog k výstavě, NTM, Praha, 2000
Hübner, K.: Praha s okolím, učení země- a dějepisné pro školu a dům, Praha, 1967
Hurtig, A.: Polohopisný plán královského hlavního města Prahy, F. Kytka, Praha, 1884
Hurtig, A.: Polohopisný plán Prahy, F. Kytka, Praha, 1891
Hypšman, B.: Obnova památné Prahy, Klub za starou Prahu, J. Otto, 1947
Illík, Josef: Praha zasněná, Orbis, 1959
Janáček, J.: Malé dějiny Prahy, Panorama, Praha, 1983
Janeček, J. (Ed.): Město Královské Vinohrady, Vinohrady, 1895
Javorin, A.: Pražské arény — Lidová divadla pražská v minulém století. Orbis, Praha 1958
Jásek, J.: Klenot města — historický vývoj pražského vodárenství, VR-Ateliér, Praha, 1997
Jásek, J.; Beneš, J.: Pražské vodní věže, VR - ateliér, Praha, 2000
Jásek, J.; Fiala, M.: Šítkovská vodárna a Karel Mělnický, Scriptorium, 2005
Jiřík, V. (Ed.): Praha XIX. století — veduty II, Svoboda, Praha
Jungmann, J.: Zaniklé Podskalí — Vory a lodě na Vltavě, MHMP, 2005
Jüttner, J.: Trigonometrische Vermessungen der königl. Hauptstadt Prag und ihrer Umgebungen von 1804 bis 1812, Praha, 1823
Kaplický, J.: Železnice ve fotografii, NADAS, 1974
Karlín: Pamětní list ku vysvěcení nové školní budovy na tak zvané První louce invalidní v Karlíně postavené, jež konáno bylo dne 30. září 1906, Karlín, 1906
Karpaš, R.; Beneš, Z.: Praha — Album starých pohlednic, Nakladatelství 555, 2000
Kafka, J. (Ed.): Illustrovaný průvodce všeobecnou zemskou jubilejní výstavou s průvodcem Prahou, Praha, 1891
Kavka, F. a kol:: 120 let železniční trati České Velenice — Praha, Podblanický vědecko-technický klub železniční při ČSD TD Benešov, PSM České Budějovice, 1991
Klement, V.: Pamětihodnj dnowé Prahy — Stručné popsánj smutných udalosti w týdnu swatodussnjm roku 1848, Praha, 1848
Kneidl, F.: Dějiny města Karlína, Praha, 1923
Kočí, B. (Ed.): Průvodce Prahou, Praha, 1908
Kohout, J., Vančura, J.: Praha 19. a 20. století — Technické proměny
Kop, F.: Národní museum — památník našeho kulturního obrození, Vlast, Praha 1941
Kovaříková, B.: Rada Vacátko a jeho hříšní lidé, Brána, 2007, ISBN: 978-80-7243-319-3
Kratochvíl, J.: Pražské pošty - Historie a současnost, Libri, Praha, 2009
Kratochvíl, M.: Kafemlejnek, Arcivévoda a Heligón, Vydol, 1. vydání, ISBN 80-902706-0-3
Krob, M.; Krob, M. Jr.: Česká Republika - aerofoto, Kvarta, Praha, 1999, ISBN: 80-855-70-96-3
Kubát, B.; Tyc, P.: Železniční stanice a uzly, ČVUT, 1994, ISBN 80-01-00539-9
Kubíček, A.: Barokní Praha v rytinách B. B. Wernera, Odeon, Praha, 1966
Kukla, K., L.: Konec bahna Prahy, Praha, 1927
Kupka, V.: Pražská opevnění, Libri, Praha, 2008
Kyllar, E.: Praha a metro, Gallery, 2004
Lange, L.: Prag und seine nächsten Umgebungen, Praha, 1841
Linert, S.; Mahel I.: Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy, DPHMP, 2002
Linert, S.; Fojtík, P.; Mahel I.: Kolejová vozidla pražské městské hromadné dopravy, DP Hl.m. Prahy, 2005, ISBN: 80-239-5463-6
Liška, Z.: Autobusové nádraží Praha — Florenc, Dopravní vydavatelství Malkus, Praha, 2008, ISBN: 978-80-87047-10-1
Lorenc, V.: Nové Město pražské, SNTL, Praha, 1973
Losos, L. a kol.: Atlas Tramvají, NADAS, 1981
Losos, L. a kol.: Století elektrických drah, Nadatur, 2003
Mahler, O.; Broft, M.: Praha v květnu 1945, Panorama, 1985
Macura, V.: Osudový vlak, NN (III), Praha, 1995
Míka, Zdeněk: 150 let železnice v Praze, katalog k výstavě, MHMP, 1995
Míka, Zdeněk: Zábava a slavnosti staré Prahy od konce 18. do počátku 20. století, Nakladatelství Ostrov, Praha, 2008
Moutvic, M.: Pražské vzorkové veletrhy 1920 – 1950, Scriptorium, Praha, 2000
Moutvic, M.: Ústřední jatky města Prahy v Holešovicích 1895 – 1951, Scriptorium, Praha, 2007
Musil, S.: Vůně pražských nádraží, PLOT, 2005
Muzeum hlavního města Prahy: Pražská asanace, Acta Musei Pagensis, 1993
NADAS: Železnice v československé dopravní soustavě, NADAS, 1989
Národohospodářská jednota: Praha — výstava, 1848-1908, Praha, 1908
Navrátil, K.: Kostel a bývalý klášter na hoře Karlově v Praze, Praha, 1881
Neubert, K.; Krejčí, M.: Praha — Setkání věků, Odeon, Praha, 1983
Novák, R.; Zelenka, K.: Kronika pražského plynárenství, Gallery, Praha, 2003
NPÚ: Historické plány ze sbírek NPÚ, Hnojil, A.; Mžyková, M.; Snopek, T. (Ed.), katalog výstavy, 2006
NTM: Dějiny vědy a techniky 2 (z dějin železniční dopravy v českých zemích), NTM, Praha 1996
Olympia: Praha včera a dnes, Olympia, 1999
Otto: Průvodce po zemské jubilejní výstavě se stručným popisem Prahy a okolí, Praha, 1891
Ozvěny domova i světa, Nakladatelství Politika
Pacáková, B. a kol.: Pražské zahrady a parky, Pardubice, 2000
Palacký, Fr.: Stručné dějiny Prahy, Odeon, Praha, 1983
Pavlík, F. (Ed.): Památník města Královských Vinohradů, A. Koníček, Vinohrady, 1929
Pivec, L. a kol.: Století dopravy Praha, Ústav dopravního inženýrství, Banská Bystrica, 2000
Plavec, M.; Vojtášek, F., Kaššák, P.: Praha v plamenech, Svět křídel, Cheb, 2008
Plicka, K.: Praha ve fotografii Karla Plicky, Česká grafická unie, Praha, 1940
Plicka, K.; Poche, E.: Proházky Prahou — fotografický průvodce městem, Orbis, Praha, 1976
Poche, E.; Krofta, J.: Na Slovanech — stavební a umělecký vývoj pražského kláštera, SNKLHU, Praha, 1956
Polák, M.: Pražské pivovárky a pivovary, Libri, Praha, 2003
Polák, Milan: Praha a železnice, Milpo, 2005
Polák, M.; Slavíková, J.: Město Královské Vinohrady, MILPO MEDIA s.r.o., Praha, 2009
Pošusta, S. a kol.: Od koňky k metru, NADAS, 1975
Poupě, J. (Ed.): Nejnovější lidový illustrovaný průvodce Prahou a okolím, Praha, 1905
Pytlík, R.: Stručné dějiny Prahy 7, Emporius, 2004
Rais, K., V., Turek, A.: Politický a školní okres vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol, Praha, 1898
Rak, J. (Ed.): Praha 3 -- minulost a současnost, Praha, 1988
Ruth, F.: Kronika královské Prahy a obcí sousedních, nakladatelství Körber, Praha, 1904
Ronek, T., J.: Okres karlínský — methodický výklad pro učitele a žáky škol obecných, Praha, 1881
Říha, J.; Stefan, O.; Vančura, J.: Praha včerejška a zítřka, SNTL, Praha, 1956
Scheufler, P.: Stará Praha Františka Fridricha, Grafoprint Neubert, Praha, 1995
Scheufler, P.: Pražský svět, 2000, Pražský svět vydavatelství
Schmidt, J., F., Navrátil, K.: Příspěvky k dějipisu kostela, fary a školy u sv. Jindřicha v Novém Městě Pražském, Praha, 1864
Schreier, Pavel a kol.: Masarykovo nádraží - 150 let železnice v Praze, 1995
Schroll, A. (Ed.): Nové stavby pražské, Vídeň, 1906
Schulz, J., F.: Neuester Führer durch Prag und dessen Umgebungen Für Fremde und Einheimische, Praha, 1870
Sitenský, Ladislav: Praha mého mládí, Olympia, 1989
Staňková, J., Voděra, S.: Praha gotická a barokní, Academia, 2001, ISBN: 80-200-0866-7
Státní opera Praha: kalendář pro rok 2008
Státní opera Praha: Na cestách ke Státní opeře Praha, 1888-2005, 2005
Strach, H. (Ed.): Geschichte der Eisenbahnen der Oesterrichische-Ungarn Monarchie, K. Prochaska, Wien, 1898
Svátek, J.: Ze staré Prahy, Praha, 1899
Šesták, Zdeněk: Jak žil Žižkov před sto lety, Academia
Šiktanc, K., Sivko, V.: Město jménem Praha, Praha, 1966
Škorpil, J. (Ed.): Pražské metro — čtvrtá dimenze velkoměsta, historie, výstavba, provoz, Panorama, Praha, 1990
Šplíchal, B.: Paměti obce Vršovické u Prahy, Unie, 1902
Šrámek, M.: Encyklopedie železnice — Elektrické lokomotivy ČSD [1], Corona, 2005
Štech, V., V., Ehm, J.: Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... PRAHO, Družstevní práce, Praha, 1948
Štech, V., V.: Procházky Prahou, Rissová H. (Ed.), Olympia, Praha, 1972
Štulc, V.: Zlaté zápisky karlínské 10ho června l. P. 1854, Praha, 1854
Svoboda, L., Kovařík, P.: Zlatá Praha — Město na starých pohlednicích, GMA 91, Praha, 1993
Tatra Smíchov: Československé vagónky Tatra: Katalog vagónů, 1960
Tatra Smíchov: Československé vagónky Tatra: Katalog vagónů, 1962
Tomeš, J.: Libeňskou minulostí, Libeň, 1989
Uhlíř, J.; Kaplan, J.: Praha ve stínu hákového kříže, Ottovo nakladatelství, 2005, ISBN 80-7360-210-5
ÚPM: Česká móda 1918 až 1938 — elegance první republiky, Olympia, 1996, ISBN: 80-7033-454-X
ÚRM: Pevnost Praha vliv opevnění na rozvoj města, ÚRM, katalog výstavy, 2000
ÚRM: Praha v plánech a projektech, ÚRM, katalog výstavy, 1999
ÚRM: Pražské historické zahrady, katalog výstavy, 2008
Vasiliak, E.: Nad Prahou, Odeon, Praha, 1966
Vasiliak, E.: Letadlem nad Československem, Odeon, Praha, 1972
Vilímek, J., R.: Vilímkův průvodce národopisnou výstavou českoslovanskou, Praha, 1895
Vojenský zeměpisný ústav v Praze: Výškopisný plán Prahy z r. 1858 od Prof. Dr. Karla Kořistky, Praha, 1969
Volavka, V.: Praha — tvář a minulost, kultura a umění, nakladatelství Podroužek, Praha, 1948
Volavková, H.: Židovské město pražské, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1959
Výzkumný ústav kolejových vozidel: Technické zprávy (Ed. Vojtěch, J.), ročník 10, VÚKV, 3/1967
Wenig, J.: Matička Praha vypravuje — putování starou Prahou, Impressa Praha, 1948
Wichl, A.: Zwei Thürme der alten Stadtmauern in Prag, Wien, 1893
Wirth, Z.: Praha v obraze pěti století, Vydavatelství Jan Štenc, Praha, 1934
Wirth, Z. a kol.: Zmizelá Praha 1 až 5 + dodatky, Paseka, 2003
Woerl, L.: Průvodce královským hlavním městem Prahou a okolím, Lipsko, 1899
Zahradnický, M., V.: Třetí most v Praze, Praha, 1868
Zíbrt, Čeněk: Praha se loučí s Podskalím, Praha, 1910
Zuska, V.: 100 let tratí Rakovník - Bečov n./T. a Protivec - Bochov, Lokálka Group, 1997
Zuska, V.: Osobní vozy Buštěhradské dráhy, Lokálka Group, 2001

Noviny a časopisy

Aventinský magazin
Český svět, ilustrovaný týdeník
Eva, časopis vzdělané ženy
Lidová demokracie
Noviny Prahy 2
Ozvěny domova i světa
Památky a příroda
Světozor
Večerní Praha
Vynálezy a pokroky
Zlatá Praha
Železničář

Dokumentární a publicistické pořady

Archiv ČT
Cesta k barikádám, O. Vávra, 1946
Československý filmový týdeník
Deset století architektury, M. Štoll, ČT, 1997
Dům v Praze, Stan Neumann, 1997
Historie.cs, V. Kučera, ČT
Hledání ztraceného času, K. Čáslavský, P. Vantuch, ČST/ČT
Jaro v Praze, K. Plicka, 1934
Krize 38, H. Kline, H. Burger, A. Hammid, 1939
Lidé, místa, vzpomínky Dagmar Hochové, ČT, 2011
Paláce 1. republiky na nábřeží Vltavy, PRO MUZEUM, 2009
Praha, V. Studecký, 1925
Praha láska má, O. Kmínek, 1939
Praha v záři světel, S. Innemann, 1928
Soukromé století, J. Šikl, 2002
Uzel skoro gordický, ČST, 1972
V. V. Štech vypravuje, ČST, 1967
Výhybkář, K. Spěšný, 1999
Z metropole, ČT
Z vysokého rodu, provází M. Horníček, ČST, 1970

Hrané filmy

Bony a klid, V. Olmer, 1987
Cesta do hlubin študákovy duše, M. Frič, 1939
Četnické humoresky, A. Moskalyk, ČT, 1997
Dovolená s Andělem, B. Zeman, 1952
Dynastie Nováků, I. Novák, ČST, 1982
Florenc 13,30, J. Mach, 1957
Hrdinný kapitán Korkorán, M. Cikán, 1934
Hříšní lidé města pražského, J. Sequens, st., ČST, 1968
Hudba z Marsu, J. Kadár a E. Klos, 1955
Chalupáři, F. Filip, ČST, 1975
Chlapci a chlapi, E. Sokolovský, 1988
Jáchyme hoď ho do stroje, O. Lipský, 1974
Jára Cimrman ležící spící, L. Smojlak, 1983
Kamarád do deště I, J. Soukup, 1988
Kamarád do deště II, J. Soukup, 1992
Láska mezi kapkami deště, K. Kachyňa, 1979
Láska z pasáže, J. Soukup, 1984
Muži v offsidu, S. Innemann, 1931
Neohlížej se, jde za námi kůň! J. Hanibal, 1979
Němá barikáda, O. Vávra, 1949
Past, M. Frič, 1950
Písničkář, S. Innemann, 1932
Poslední mohykán, V. Slavínský, 1947
Přednosta stanice, J. Sviták, 1941
Přijdu hned, O. Vávra, 1942
Přítelkyně pana ministra, V. Slavínský, 1940
Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, M. Frič, 1949
Rodinné trampoty oficála Třísky, J. Mach, 1949
Rozpuštěný a vypuštěný, L. Smoljak, 1984
Roztomilý člověk, M. Frič, 1941
Samorost, O. Fuka, 1983
Sanitka, J. Adamec, 1984
Sňatky z rozumu, F. Filip, 1967
Světáci, Z. Podskalský, 1969
Šakalí léta, J. Hřebejk, 1992
To neznáte Hadimršku, M. Frič a K. Lamač, 1931
V pravé poledne, F. Zinnemann, 1952
Vratné láhve, J. Svěrák
Vrchni, prchni! L. Smoljak, 1980
Zlá krev, F. Filip, 1986
Železný dědek, V. Kubásek, 1947
Žižkovská romance, Z. Brynych, 1958

Internetové zdroje (Internet Resources)

AeroFoto
AHMP — Sbírka digitalizovaných fotografií a map
Aktuálně.cz, zpravodajský server
Atlas lokomotiv
Atlas parních lokomotiv
BUSportál
CITYBUS
Czech Tourism - oficiální turistická prezentace České republiky
CZFree.Net
Fabriky.cz
Feudal.cz
Federace klubu historických vozidel
Fotodokument.CZ
Foto z letadla Historie automobilů Tatra
Historie železnic
K-Report
Karosa Vysoké Mýto
Kramerius, projekt MKP a NKP
Laboratoř geoinformatiky, UJEP Ústí nad Labem
Langweil.info
LIFE Photo Archive
Lokstatistik
Magistrát hl. m. Prahy
Nové spojení
Parostroj
Philashop
Praha Masarykovo nádraží — neoficiální stránky stanice
Pražská informační služba
Josef, Praga — fotografie
Pražské tramvaje
Prekiontrie
Scheufler, Pavel — osobní stránky
Šerák, J. — fotografie
SMCars — výkresy automobilů
Spolek historické techniky Zalužany
Technický magazín
Tiscali Pragensia
Unie Viktorie
Úpická aukce pohledů
Vlaky.net
Veřejná hromadná doprava v pražské aglomeraci
Veteran car club Praha
Vlaksim
Votruba, David: Praha z nebe, 2008
Výzkumné centrum průmyslového dědictví
Zaniklé obce
Železniční vagony
ŽelPage

Subjekty a instituce (Institutions)

Automuseum Praga
Autoveteran Tatra
České dráhy, DKV Libeň, DKV Chomutov, DKV Plzeň, DKV Tábor, DKV Vršovice, DKV Česká Třebová, DKV České Budějovice, nádraží Braník
Eisenbahnmuseum Heizhaus Strasshof
FK Viktoria Žižkov
Klub fotografů amatérů v Žižkově (KFAŽ)
Klub historie kolejové dopravy Praha (KHKD)
Klub přátel lokálky
Klub přátel Žižkova
Město Hradec Králové a Komitét 1866
Městská knihovna Praha
Muzeum Lomnice nad Popelkou
Muzeum MHD Praha Střešovice
Múzejno dokumentačné centrum Bratislava a Múzeum dopravy Bratislava
Múzeum dopravy Bratislava
Národní knihovna Praha
Národní muzeum
Národní technické muzeum Praha
Občanské sdružení Plzeňská dráha, lokálka Pňovany — Bezdružice
Pardubický spolek historické železniční dopravy
Podblanický vědecko-technický klub železniční
RTO klub
Pavel Scheufler
ŠkodaAuto — 100 let automobilové historie
Spolok Výhrevne Vrútky
Steam Story Agency
Technické muzeum Brno, depozitář Řečkovice
Terezín, město a malá pevnost
Track-Forum.cz
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
Úřad městské části Praha 3
Útvar rozvoje hlavního města Prahy
Válka.cz
Vojenské muzeum Lešany
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
Železniční muzeum Lužná u Rakovníka
Železniční muzeum Výtopna Jaroměř
Železniční muzeum Zlonice

Použité SW zdroje (Used SW resources)

Při vývoji modelu byly použity následující SW knihovny a nástroje:

OpenGL — základní 3D grafická knihovna
OpenSceneGraph — nadstavba OpenGL pro vytváření rozsáhlých 3D scén
MilkShape — vytváření 3D modelů
JASC PaintShopPro — vytváření textur a zpracování obrázků
DxO Optics Pro — korekce fotografií
Audacity — zpracování zvukových nahrávek
VirtualDub — editace videosekvencí
AviSynth — editace videosekvencí
3DVRI — model automobilu Audi A6

Použité odkazy a literatura

Shewchuk, Jonathan Richard — Triangle: Engineering a 2D Quality Mesh Generator and Delaunay Triangulator, in Applied Computational Geometry: Towards Geometric Engineering (Ming C. Lin and Dinesh Manocha, editors), volume 1148 of Lecture Notes in Computer Science, pages 203-222, Springer-Verlag, Berlin, May 1996. (From the First ACM Workshop on Applied Computational Geometry.)
Při vývoji algoritmu generování střech:
VTerrain.org — Roofs
Bélanger, D. — Designing Roofs of Buildings
Aichholzer, O.; Aurenhammer, F.: Straight skeletons for general polygonal figures in the plane, 1998, Download.
Brenner, C.: Towards fully automatic generation of city models, July 2000, Download.
Eppstein, D.; Erickson, J.: Raising roofs, crashing cycles, and playing pool, Download.
Felkel, P.; Obdržálek, S.: Straight skeleton implementation, Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics, Budmerice, Slovakia, 210—218, 1998, Download.
Laycock, R. G.; Day, A. M.: Automatically Generating Roof Models from Building Footprints, Download.
Yakersberg, E.: Morphing between geometric shapes using straight-skeleton-base interpolation, Research Thesis, 2004
Procedury na převod mezi geografickými systémy byly vytvořeny podle informací uvedených v: Ježek, J.: Převody mezi zeměpisnými souřadnými systémy, diplomová práce, ČVUT 2003.
Pro načítání obrázků ve formátu JPEG byla použita knihovna Independent JPEG Group, release 6b of 27-Mar-1998, (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.
Pro načítání EXIF informací pořízených fotografií byla použita třída CxExifInfo z knihovny Pizzolato, Davide: CxImage.

Další zdroje (Other Resources)

soukromé archivy a sbírky místopisných fotografií
výstavy s historickou tématikou