KOMÍN
Katalog obrázků místopisných
Zpracované zdroje a počty položek
V katalogu je aktuálně zahrnuto položek.

Použité zdroje

V průběhu let byly z nejrůznějších zdrojů shromažďovány digitální kopie obrazových materiálů, které jsou relevantní k zájmové oblasti virtuálního modelu Praha4D a mezi které patří zejména fotografie, filmové záběry, kresby, malby, rytiny atp.

Část z nich byla už zpracována a zaindexována do tohoto online katalogu. Následuje detailní přehled zdrojů rozdělený na sbírky fotografií, knižní publikace, časopisy a filmy.

Sbírky fotografií

Zkratka Název Položek
Materiály z AČD byly v roce 2015 předány do SOA Praha, ale v tomto katalogu jsou i nadále uváděny samostatně.

Knižní publikace

Zkratka Název Položek

Časopisy a noviny

Zkratka Název Položek

Filmy hrané i dokumentární, dokumentární pořady

Zkratka Název Položek

Ostatní zdroje

Zkratka Název Položek