Pohled do kuchyně

Práce na modelu je téměř nepředstavitelně rozsáhlá a zahrnuje činnosti z široké řady oborů, mezi které patří programování a počítačová grafika, fotografování, historie, matematika, fyzika, akustika (a to jak pro zachycování zvuků města a dopravních prostředků, tak i pro digitalizaci nahrávek z gramofonových desek), geodézie, kartografie, architektura, silniční i kolejová doprava, vojenství, archivnictví a řada dalších. Příprava podkladů dává i bohaté možnosti k výletům za hranice Prahy.

V každém případě je práce na modelu dlouhodobou činností, kterou bylo třeba rozdělit do etap. V první (ukončené v roce 2006) byly ověřeny základní postupy a výkon současných počítačů. Ve druhé etapě byl vytvořen model katastrálního území Vinohrad s množstvím detailů a realizován pohyb různých druhů dopravních prostředků (2007). V současné době probíhá etapa třetí, jejímž cílem je postupně rozšířovat model o území dalších bývalých historických předměstí (Žižkov, Karlín, Libeň, Holešovice, Bubeneč, Smíchov, Nusle a Vršovice) a pokusit se dále o první krok do historie a pro vybranou lokalitu zpracovat její podoby v různých letech.

Katalogizace map

Průběžně je budován digitální archiv historických fotografií, obrazů a plánů Prahy a to díky pomoci různých institucí, spolků i soukromých osob, které zapůjčily materiály k naskenování. Digitalizované mapy jsou následně georeferencovány a katalogizovány, aby bylo možné snadno a rychle vyhledat všechny, na kterých je zobrazena zvolená lokalita. Vyhledávání a filtrování map bylo v omezené funkcionalitě zpřístupněno online v podobě aplikace OKAP. Prohlédnout si je možné i Ukázky georeferencovaných map přímo v interní aplikaci RamaGeo.

Katalogizace fotografií

Podobným způsobem jsou katalogizovány i historické fotografie, aby bylo opět možné vyhledat všechny, které dané místo zobrazují. Cílem je stav, kdy pro každé jednotlivé místo bude k dispozici nejen mapa zachycují každou z historických podob, tak i soubor fotografických pohledů z více úhlů, aby dané místo mohlo být vymodelováno s co největší možnou mírou přesnosti.

Fotografie jsou dohledávány v různých zdrojích, například i ve starých časopisech, jako byl Český svět, ve kterém byla nalezena i celá řada fotografií týkajících se železnice (nejen v Praze).

Následně začaly práce na vybraných pracovních 3D modelech. Jejich účelem není naprosto realistická podoba, ale získání přesných rozměrů budov a staveb. Ty jsou použity pro georeferencování dalších fotografií.

Zároveň jsou získávány i zkušenosti s ozvučením dopravních prostředků a s přidáním dalších zvuků města (např. kostelní zvony, hlášení nádražního rozhlasu). Jako podkladová hudba k video-ukázkám jsou digitalizovány nahrávky na starých gramofonových deskách.

Obrazové ukázky z prací na modelu

Modelování
Příprava podkladů a jejich digitalizace
Pracovní 3D modely