Pracovní 3D modely

Před vlastní prací na virtuálním modelu Prahy je třeba vytvořit celou řadu pracovních 3D modelů různých staveb (budov, mostů...) a objektů. Tyto modely nemají za cíl vypadat realisticky – nejsou pokryty texturou a nemusí obsahovat všechny detaily. Jsou však nezbytným krokem pro zpracování podkladů, zejména pro georeferencování (starých) fotografií.

Vybrané ukázky pracovních 3D modelů

Mosty
Nádraží
Hradby a brány
Plynárny
Staré Bubny
Ústřední jatka
Různé