Pracovní 3D modely

Před vlastní prací na virtuálním modelu Prahy je třeba vytvořit celou řadu pracovních (hmotových) 3D modelů různých staveb (budov, mostů...) a objektů. Tyto modely nemají za cíl vypadat realisticky – nejsou pokryty texturou a nemusí obsahovat všechny detaily. Jsou však nezbytným krokem pro zpracování podkladů, zejména pro georeferencování (starých) fotografií.

Vybrané ukázky pracovních 3D modelů

Hlavní nádraží
Tématický text

Pražská obecní plynárna na Žižkově
Tématický text

Letenská pláň
Tématický text

Hradby a brány

Pražská obecní plynárna v Holešovicích

Staré Bubny

Ústřední jatka

Různé další pracovní modely (mosty, nádraží...)