Pracovní 3D modely

Před vlastní prací na virtuálním modelu Prahy je třeba vytvořit celou řadu pracovních (hmotových) 3D modelů různých staveb (budov, mostů...) a objektů. Tyto modely nemají za cíl vypadat realisticky – nejsou pokryty texturou a nemusí obsahovat všechny detaily. Jsou však nezbytným krokem pro zpracování podkladů, zejména pro georeferencování (starých) fotografií.

Vybrané ukázky pracovních 3D modelů

Pražská obecní plynárna na Žižkově

Letenská pláň

Hradby a brány

Pražská obecní plynárna v Holešovicích

Staré Bubny

Ústřední jatka

Různé další pracovní modely (mosty, nádraží...)